CONDUCTE RECTANGULAR

//CONDUCTE RECTANGULAR

El CONDUCTE RECTANGULAR ofereix la màxima fiabilitat i millora notablement els sistemes d’instal·lació més convencionals. La seva especial configuració nervada ofereix unes propietats molt més sòlides, obtenint així un conducte més àgil, més resistent i més estètic. Amb el pestanya hermètic s’aconsegueix un conducte completament acabat, a punt ja per al muntatge en obra i totalment a la mida del projecte, eliminant acoblaments i soldadures.
Una àmplia gamma d’accessoris i peces especials a mida, permeten satisfer les majors exigències en qualsevol tipus d’instal·lació.
Totes les peces del nostre conducte rectangular són compatibles i s’acoblen perfectament amb els nostres conductes circular i oval, permetent així disposar de la solució més adequada a cada projecte.

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.