L’empresa

Des de la nostra fundació el 1991 la nostra efectivitat es basa en una estructura dinàmica i experimentada, amb avançats sistemes i gran capacitat de producció, acompanyat d’un rigorós control de qualitat que satisfà les més exigents homologacions. Tot això repercuteix positivament en unes instal·lacions més àgils i més fiables.

A més de disposar del conjunt més complet de conductes i accessoris per a ventilació i climatització, estàndard o a mida, el departament tècnic assessora i treballa sobre qualsevol demanda específica.

El nostre compromís va des de la sol·licitud inicial fins al compliment de la comanda.

Certificats CE i homologacions

Els requeriments i especificacions tècniques que marquen les diferents normatives estan àmpliament cobertes per tots els nostres fabricats:

  • normativa CTE, exigències que determina el Codi Tècnic de l’Edificació pel sistema general de ventilació d’habitatges.
  • certificats de qualitat CE, homologacions segons normes i legislació CE per extraccions i conduccions de ventilació i climatització:
    • conducte circular E600 120 (ho) 500 mono
    • conducte rectangular M30 E600 120 (ho) 500 mono
    • conducte rectangular M20 E600 120 (ho) 500 mono
    • conducte rectangular M20 E600 60 (ho) 500 mono

NOVATUB facilita els certificats d’homologació dels nostres conductes per acompanyar la documentació de les obres corresponents.