Canonada Shunt

La nova CANONADA SHUNT amb tub interior per a extracció de fums de cuina millora notablement la ventilació de les campanes de cuina al mateix temps que compleix el Codi Tècnic de l’Edificació, que estableix que la ventilació de les cuines ha de ser independent de la ventilació general.
Cada cuina ha de disposar d’una campana i un conducte extractor individual, els quals desemboquen en el conjunt col·lectiu o general, sempre per sota del nivell del següent habitatge.
Dos conductes acoblats, l’un dins de l’altre, garanteix una perfecta extracció de fums als edificis col·lectius.
Mitjançant les noves te i creu Shunt, el fum viciat de la cuina surt individualment pel conducte secundari i aquest desemboca al principal o general.
A excepció dels trams de connexió, els conductes generals han de ser verticals i de secció uniforme entre plantes, i al mateix temps estancs.
Els conductes han de ser practicables per al seu registre i neteja.
Aquesta canonada Shunt de Novatub garanteix la perfecta extracció de fums al mateix temps que facilita i simplifica el muntatge. Es fabrica tant en acer galvanitzat com en acer inoxidable.

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.