• Chimeneas - SV-EI 120

SV-EI 120

Conducte modular metàlic de doble paret.
Fabricat en acer inoxidable interior i exterior. Aïllament mineral de 100 mm de gruix.
Classificació de resistència al foc EI60
Gruix acer 0,4mmGruix acer 0,5mmGruix acer 0,6mmSobrepressió 5000PaXemeneia doble paret aïlladaGruix aïllament 100mmCondicions sequesFuncionamient tipus forçat

APLICACIONS

  • Sectorització de zones d’incendi d’alt risc
Estanquitat segons norma UNE-EN 12237 amb l’instal·lació de juntes de silicona.
Aïllant mineral rígid de 50 mm de gruix, densitat de 120 kg/m³.
Connexió mascle-femella amb abraçadora d’unió senzilla.
Soldadura TIG/LASER en continu a totes les peces.
OPCIONS D’ACABAT
Colors RAL: consultar preus
Exterior zincat: -15%, només aplicable a trams rectes i desviacions, la resta de peces sempre amb acabat inoxidable exterior.
Altres acers i acabats: consultar preus.

Especificacions

PREU (€)
CODI DESCRIPCIÓ
130/
330

150/
350

180/
380

200/
400

250/
450

300/
500

350/
550

400/
600

450/
650

500/
700

550/
750

600/
800
TRAMS RECTES
NEI12 11
Mòdul recte 1000 mm
* 239 268 303 377 470 491 522 551 610 686 758 796
NEI12 12
Mòdul recte 500 mm
* 155 174 204 249 300 329 348 393 419 453 570 580
NEI12 13
Mòdul recte 250 mm
* 111 124 144 176 214 235 268 308 346 399 437 472
NEI12 15
Mòdul recte regulable 370-550 mm
* 219 245 286 347 429 453 500 570 634 700 717 753
NEI12 16
Mòdul recte regulable 550-900 mm
* 327 366 394 473 581 704 747 817 864 947 946 1087

SV-EI 120

DESVIACIONS
NEI12 35
Colze 15º
* 149 167 196 237 284 293 339 426 631 739 1004 1111
NEI12 33
Colze 30º
* 149 167 196 237 284 293 339 426 631 739 1004 1111
NEI12 34
Colze 45º
* 149 167 196 237 284 293 339 426 631 739 1004 1111
NEI12 39
Colze 90º
* 215 241 277 340 421 461 490          
NEI12 44
Te 135º
* 486 544 651 773 961 1053 1112 1397 1690 1824 1954 2035
NEI12 49
Te 90º
* 316 354 417 516 640 704 743 929 1080 1334 1409 1622

SV-EI 120

INSPECCIÓ I NETEJA
NEI12 26
Mòdul d’inspecció i neteja amb tapa
* 369 413 485 598 743 815 891 1098 1268 1550 1637 1857
NEI12 30
Col·lector de sutge
* 67 73 81 101 114 125 163          
NEI12 31
Col·lector de sutge amb desguàs
* 86 87 98 125 144 156 220          
NEI12 37
Col·lector de sutge amb desguàs aïllat
*               285 342 439 511 497

SV-EI 120

TERMINALS
NEI12 64
Terminal cònic
90 101 118 146 179 197 206 260 290 330 338 327
NEI12 60
Terminal anti-pluja
128 143 165 201 249 276 290 363        
NEI12 61
Terminal anti-vent
183 205 237 291 360 395 384 433        
NEI12 62
Terminal horitzontal amb reixeta
135 140 163 202 249 270 308 341 520 567 780 812
NEI12 63
Terminal vertical amb reixeta
121 136 159 190 126 174 225 270 293 311    
NEI12 65
Terminal Gas
471 509 543 567 684 862 965 1070 1114 1189 1287 1385
NEI12 66
Terminal JET
475 593 654 669 807 1070 1148 1293 1604 1722 2090 2267

SV-EI 120

REGULACIÓ I CONNEXIONS
NEI12 77
Adaptador campana mascle (mateix diàmetre)
* 57 64 68 72 79 79 77 97 128 167 203 205
NEI12 78
Adaptador campana femella (mateix diàmetre)
* 57 64 68 72 79 79 77 97 128 167 203 205
NEI12 51
Ampliació
* 102 104 127 149 190 198 211 275 325 408 483 617
NEI12 50
Reducció
* 102 104 127 149 190 198 211 275 325 408 483 617
NEI12 71
Adaptador simple a doble 1.0
* 57 64 68 72 79 79 77 97 128 167 203 205
NEI12 72
Adaptador doble 1.0 a simple
57 64 68 72 79 79 77 97 128 167 203 205

SV-EI 120

FIXACIONS
NEI12 73
Suport de càrrega regulable
* 254 284 331 404 500 548 582 727 811 926 1033 1076
NEI12 76
Abraçadora d’unió 2.0
18 18 22 23 26 29 31 36 39 46 55 61
NEI12 80
Abraçadora fixació paret regulable 50-75 mm
37 37 46 47 53              
NEI12 86
Abraçadora fixació paret fixa
          68 84 100 110 143 175 195
NEI12 81
Abraçadora fixació paret regulable 50-150 mm
138 147 179 184 221 240 263 294 335 434 532 594
NEI12 82
Abraçadora fixació paret regulable 150-250 mm
155 162 195 200 250 272 297 336 380 491 604 674
NEI12 87
Abraçadora per amarratge per cargol
39 40 43 46 52 57 63 69 75 82 91 97
NEI12 83
Abraçadora vents
20 20 22 22 30 40 53 57 63 82 100 111
NEI12 88
Abraçadora forjat inox
36 36 40 40                
NEI12 89
Abraçadora d’aranya
18 18 20 20 22 30 40 53 57 74 90 101
NEI12 84
Abraçadora de suport
120 121 145 147 175 192 219 248 268 347 425 476
NEI12 85
Suport de sostre
50 50   56 78 101 131 143 155 179 201 231

SV-EI 120

PROTECCIONS
NEI12 92
Passamurs
49 50 64 66 85 111 121 133 148 185 217 255
NEI12 93
Cubreaguas 0º-5º
189 196 210 215 233 266 294 331 372 417 444 464
NEI12 94
Cubreaguas 5º-25º
189 196 210 215 233 266 294 331 372 417 444 464
NEI12 95
Cubreaguas 25º-45º
232 234 243 248 296 338 377 423 475 532 566 590
NEI12 96
Collet antitempesta embellidor
41 41 45 45 63 82 107 116 127 145 162 187
NEI12 97
Junta de silicona
3 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 16

SV-EI 120

Tots els artícles marcats amb * inclouen l’abraçadora d’unió.

open

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES
Consulta les tarifes actuals aquí.